Board logo

標題: 10月28日東方表行沙田錦標投票 [打印本頁]

作者: B可車干    時間: 25/10/2012 03:52 PM     標題: 10月28日東方表行沙田錦標投票

投票邊隻會係冠軍

另外再估下 大犘會去邊隻 ?

定係全部遊馬河
作者: B可車干    時間: 25/10/2012 03:53 PM

軍事出擊 <<  一條直路殺哂
作者: 光輝深處    時間: 25/10/2012 05:11 PM

信精彩日子仲未跑盡
作者: Jacobee    時間: 25/10/2012 05:18 PM

加州萬里
作者: Fastnet    時間: 25/10/2012 05:24 PM

軍事出擊
作者: abc1823    時間: 25/10/2012 06:01 PM

加州萬里
作者: am20462046    時間: 25/10/2012 07:16 PM

讚惑
作者: CJ.    時間: 25/10/2012 09:17 PM

軍事出擊咁輕磅,似去衣隻
作者: 阿源    時間: 25/10/2012 10:16 PM

大摩都唔知會去邊隻
單純D就揀雄心威龍
作者: 魚仔餅    時間: 25/10/2012 10:18 PM

幻影幻去邊呢
作者: 施華    時間: 25/10/2012 11:40 PM

雞蟲
作者: kunkiyt    時間: 26/10/2012 10:49 PM

加州萬里
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0