Board logo

標題: 拍 賣 會 埋 單   馬 會 倒 賺 778 萬 [打印本頁]

作者: 雄心威龍    時間: 17/3/2013 09:49 PM     標題: 拍 賣 會 埋 單   馬 會 倒 賺 778 萬

[iframe]http://hk.racing.nextmedia.com/art_main.php?showdate=20130317&sec_id=3403908&art_id=16867145[/iframe]
作者: 雄心威龍    時間: 17/3/2013 09:51 PM

希望今次D新馬表現好D啦。。。
作者: neeDu    時間: 17/3/2013 10:10 PM

賀 賢 和 大 摩 兒 子 佐 治 均 找 他 密 斟 , 蕭 劍 新 最 後 決 定 把 lot6 交 賀 賢 訓 練

摩仔唔夠牙力?
作者: 細B    時間: 17/3/2013 10:29 PMQUOTE:
原帖由 <i>neeDu</i> 於 17/3/2013 10:10 PM 發表<br />
賀 賢 和 大 摩 兒 子 佐 治 均 找 他 密 斟 , 蕭 劍 新 最 後 決 定 把 lot6 交 賀 賢 訓 練<br />
<br />
摩仔唔夠牙力?<img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" />

<br />

但我睇太陽話擺徐雨石= =...邊樣先真
作者: mR.偉    時間: 17/3/2013 10:30 PMQUOTE:
原帖由 neeDu 於 17/3/2013 10:10 PM 發表
賀 賢 和 大 摩 兒 子 佐 治 均 找 他 密 斟 , 蕭 劍 新 最 後 決 定 把 lot6 交 賀 賢 訓 練

摩仔唔夠牙力?

但知情人士好似話大摩無叫人係拍賣會買馬...

[ 本帖最後由 mR.偉 於 17/3/2013 10:32 PM 編輯 ]
作者: 李澤楷    時間: 18/3/2013 12:10 AM

蘋果鍾意作野,佢寫出黎梗係要過濾
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0