Board logo

標題: 潘頓批評同僚罰五千? [打印本頁]

作者: k_lee    時間: 8/11/2018 07:52 PM     標題: 潘頓批評同僚罰五千?

Twitter 留 言 暗 寸 利 敬 國
據 悉 , 潘 頓 在 上 月 2 8 日 谷 草 日 馬 後 , 在 個 人 twitter 留 言 , 暗 寸 利 敬 國 在 該 日 第 四 場 策 騎 「 千 金 一 諾 」 轉 養 和 醫 院 彎 前 踏 油 加 速 , 欠 缺 專 業 的 判 斷 力 。

競 賽 小 組 小 組 昨 晚 向 潘 頓 查 詢 此 事 , 他 被 裁 定 違 反 賽 事 規 例 第 1 5 5 ( 5 ) 條 有 關 不 適 當 行 為 的 指 控 , 其 不 適 當 行 為 是 他 於 1 0 月 2 8 日 星 期 日 下 午 約 五 時 半 以 個 人 帳 戶 發 出 一 則 推 特 訊 息 , 內 容 涉 及 對 一 名 現 任 持 牌 的 馬 會 騎 師 於 1 0 月 2 8 日 跑 馬 地 賽 事 的 騎 法 之 批 評 。 潘 頓 被 罰 款 5 0 0 0 元 。

在 衡 量 罰 則 時 , 小 組 考 慮 各 方 因 素 , 包 括 潘 頓 過 往 主 動 協 助 馬 會 推 廣 賽 馬 運 動 , 但 小 組 仍 然 告 誡 他 , 今 次 他 對 其 他 騎 師 作 出 批 評 之 舉 並 不 符 合 賽 馬 運 動 的 最 佳 利 益 。

實情講左D咩?咁嚴重?
作者: sw    時間: 8/11/2018 07:55 PM

佢小利敬國甘啲定小條女甘啲
作者: 2709730    時間: 8/11/2018 07:58 PM

https://twitter.com/zpurton/status/1056478401043718144
作者: yuricylau    時間: 8/11/2018 08:15 PM     標題: 原文

After watching @KarisTeetan sum up the pace perfectly in R1 when they dropped anchor to a 26 second split it’s hard to know what Grant Van NieKerk was thinking in R4 when they went out in a blistering 27.2 seconds
作者: tin7tin7    時間: 8/11/2018 08:25 PM

開分身※都廢事
作者: 駿先鋒    時間: 8/11/2018 08:53 PM

卡洛斯
‏ @carlos_wu
9 小時9 小時前
回覆給 @zpurton @KarisTeetan

apparently your words are much more expensive than mine, figure up to 200 bucks per word...


比較有興趣呢樣,
卡生講左D 咩被人罰?
作者: 君子    時間: 8/11/2018 09:06 PM     標題: 回復 #6 駿先鋒 的帖子

佢想講佢寫啲字貴過佢寫稿 ?
作者: 駿先鋒    時間: 8/11/2018 09:07 PMQUOTE:
原帖由 君子 於 8/11/2018 21:06 發表
佢想講佢寫啲字貴過佢寫稿 ?

i see
以為佢又俾人罰tim...
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0