Board logo

標題: 血統Guide:開心喝采越長越好(文:高比 7/7) [打印本頁]

作者: yickchingw    時間: 7/7/2008 04:07 PM     標題: 血統Guide:開心喝采越長越好(文:高比 7/7)

血 統 Guide : 開 心 喝 采 越 長 越 好

今 日 要 介 紹 的 馬 匹 「 開 心 喝 采 」 嚴 格 上 只 算 是 半 匹 初 出 馬 , 蓋 此 駒 曾 在 五 月 一 號 報 名 出 賽 , 但 因 左 前 腳 不 良 於 行 退 出 , 幸 好 在 六 月 已 見 有 基 本 訓 練 , 健 康 問 題 應 不 大 , 來 季 可 望 開 上 戰 陣 , 以 其 背 景 看 雖 非 甚 麼 馬 王 級 份 子 , 但 居 四 班 出 賽 應 有 一 番 作 為 , 值 得 在 暑 期 時 拿 出 來 研 究 。

「 開 心 喝 采 」 跟 大 部 份 來 港 的 新 西 蘭 自 購 新 馬 一 樣 , 在 彼 邦 做 足 了 基 本 工 夫 才 來 港 , 試 了 兩 次 1000 米 大 閘 , 表 現 出 色 , 一 次 獲 第 二 , 一 次 奪 冠 , 天 生 速 度 尚 可 , 而 此 駒 來 港 後 亦 試 了 五 次 大 閘 , 準 備 多 時 , 應 已 適 應 水 土 , 可 惜 腳 部 受 傷 , 否 則 季 尾 出 賽 或 有 出 色 表 現 。

以 血 統 角 度 看 , 「 開 心 喝 采 」 雖 然 近 兩 代 未 有 級 際 賽 頭 馬 出 現 , 但 曾 外 祖 母 一 代 卻 出 過 在 澳 洲 盃 一 級 賽 贏 馬 的 Kip 和 在 阿 德 萊 德 盃 入 位 的 Boktisan , 是 一 條 在 中 長 途 有 穩 定 演 出 的 母 系 血 統 。 再 者 「 開 心 喝 采 」 的 同 母 兄 長 Lord Plumtree 雖 然 只 是 贏 1350 米 , 但 出 賽 後 期 集 中 在 2000 米 或 以 上 途 程 出 賽 , 包 括 在 兩 場 2100 米 賽 事 入 Q , 氣 量 十 足 , 更 何 況 「 開 心 喝 采 」 母 馬 Black Doris 兩 匹 同 母 馬 均 贏 1800 米 或 以 上 , 下 線 的 氣 量 遺 傳 十 分 根 據 , 故 此 「 開 心 喝 采 」 縱 出 自 有 速 度 的 父 系 Cullen , 長 線 計 始 終 以 一 哩 或 以 上 較 合 發 揮 , 未 必 可 在 一 哩 或 以 下 交 出 表 現 , 相 信  主 亦 看 準 這 點 , 初 出 已 替 其 報 跑 1400 米 , 向 其 氣 量 投 下 信 任 的 一 票 。

馬 主 自 「 開 心 精 采 」 後 未 嘗 頭 馬 已 久 , 相 信  主 必 盡 快 替 其 爭 功 , 但 始 終 下 線 血 統 偏 長 , 季 初 如 在 中 短 途 上 陣 未 必 可 即 食 , 熱 身 後 跑 一 哩 左 右 才 較 有 把 握 , 以 同 父 馬 計 谷 草 窄 場 的 演 出 始 終 差 一 線 , 田 草 和 泥 地 會 發 揮 好 一 點 , 值 得 存 記 。
■開心喝采(近鏡)連同在外國先後七次試閘,腳法已相當純熟。
作者: yickchingw    時間: 7/7/2008 08:09 PM

在港試閘麻麻 , 不太看好 .. :ppp:
作者: 長毛    時間: 7/7/2008 08:11 PM

越長越好 ??
how about 42 km then ?:ooo: :ooo:
作者: yinho    時間: 8/7/2008 12:27 AM

這隻應該是幾好馬,試閘雖然唔係幾好,但睇落似係懶多D
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0