Board logo

標題: 育 馬 精 神 短 途 至 啱 [打印本頁]

作者: 馬俠    時間: 25/8/2008 12:30 AM     標題: 育 馬 精 神 短 途 至 啱

前 文 提 及 傷 患 馬 , 近 年 賽 後 報 告 除 了 以 往 常 見 的 流 鼻 血 , 不 良 於 行 外 , 還 多 了 一 個 新 名 詞 , 就 是 喘 鳴 症 。

喘 鳴 症 其 實 並 不 是 新 發 現 的 馬 匹 傷 病 , 只 是 以 往 馬 會 並 未 有 透 露 而 已 。 喘 鳴 症 是 由 於 馬 匹 的 神 經 退 化 , 導 致 喉 頭 一 塊 控 制 左 邊 軟 骨 組 織 開 關 的 肌 肉 萎 縮 。 喉 頭 左 右 兩 塊 的 軟 骨 組 織 的 開 關 , 作 用 是 讓 馬 匹 呼 吸 時 能 吸 進 空 氣 , 而 在 進 食 時 卻 不 會 把 食 物 誤 吸 進 肺 部 。 在 劇 烈 運 動 之 後 , 軟 骨 組 織 會 盡 量 擴 張 , 以 讓 大 量 空 氣 能 吸 入 肺 部 。 但 如 果 控 制 這 軟 骨 組 織 的 肌 肉 退 化 甚 至 萎 縮 , 則 軟 骨 組 織 便 會 卡 在 氣 管 顫 動 , 形 成 喘 氣 的 聲 音 。

患 有 喘 鳴 症 的 馬 匹 , 由 於 無 法 正 常 地 吸 入 氧 氣 , 自 然 影 響 到 心 肺 運 動 功 能 , 難 以 在 陣 上 交 出 水 準 , 可 幸 的 是 馬 匹 接 受 喉 部 內 窺 鏡 手 術 是 有 望 治 癒 , 而 越 早 發 現 越 有 機 會 醫 好 。 好 像 「 虎 虎 生 威 」 在 服 役 前 已 接 受 手 術 , 出 賽 表 現 亦 不 差 , 合 共 取 得 四 冠 , 此 外 「 連 冠 精 英 」 亦 可 取 勝 , 不 會 令 馬 匹 競 賽 生 涯 結 束 。

而 今 日 介 紹 的 馬 匹 如 果 可 在 喘 鳴 症 康 復 過 來 , 應 有 一 番 作 為 , 此 駒 就 是 「 育 馬 精 神 」 。 這 匹 東 馬 來 港 前 曾 在 兩 歲 二 級 賽 入 Q , 再 出 在 三 級 賽 被 捧 為 大 熱 , 雖 然 三 甲 不 入 , 但 可 見 實 力 備 受 重 視 , 現 評 83 分 在 二 班 出 賽 有 利 。 而 且 「 育 馬 精 神 」 母 線 整 體 競 賽 力 不 差 , 其 中 出 自 「 丹 山 」 的 Abraham Lincoln 今 年 才 出 戰 皇 席 錦 標 , 雖 未 入 位 , 但 中 短 途 實 力 不 俗 , 身 為 其 四 份 三 弟 弟 的 「 育 馬 精 神 」 要 在 二 班 贏 馬 問 題 不 大 。

路 程 方 面 , 「 育 馬 精 神 」 整 條 母 線 均 為 短 途 一 族 , 此 駒 應 不 會 例 外 , 故 上 季 初 出 在 谷 草 跑 一 哩 的 賽 績 可 抹 掉 , 今 季 只 要 集 中 在 1200 至 1400 米 出 擊 , 不 愁 寂 寞 。
作者: pakkilo    時間: 25/8/2008 10:37 AM

而 越 早 發 現 越 有 機 會 醫 好 !!


當你有匹馬認為係佳馴..但未出過賽,未贏過獎金or初出幾役表現好好

如果作為馬主既你,,會唔會博佢醫番好表現更佳,但成功機會跑得番or進步低於40%
作者: 帶來吉利    時間: 25/8/2008 07:18 PM

明明1000-1400馬

上年一出即跑1650谷戰 搞傷隻馬:jjj:

今年一早就有快操
相信今季先會見到佢真正實力
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0